Η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας

Κατά βάθος όλοι ξέρουμε πότε είμαστε στον «σωστό δρόμο»...

περισσότερα >>
Αρέσει: 0 / Σχόλια: 0
Γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες

Υπάρχει κάτι στο χρωμόσωμα Υ...

περισσότερα >>
Αρέσει: 0 / Σχόλια: 0
Ο τρόπος που καθόμαστε δείχνει τον χαρακτήρα μας!

Σταυροπόδι, με τα πόδια χαλαρά ή στα πλάγια...

περισσότερα >>
Αρέσει: 0 / Σχόλια: 0
Σπιτικό γαλάκτωμα καθαρισμού από έλαιο τριαντάφυλλου!

Ένα υπέροχο καθαριστικό από ροδέλαιο και...

περισσότερα >>
Αρέσει: 0 / Σχόλια: 0

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του www.filenades.gr  υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση το www.filenades.gr  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό ελληνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

 

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες / χρήστες του www.filenades.gr  παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της παρούσας διαδικτυακής πύλης  συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

 

Το filenades.gr  συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της παρούσας διαδικτυακής  πύλης, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.

 

Η πρόσβαση καθώς και η χρήση του www.filenades.gr, υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν κείμενο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.filenades.gr. 

 

Το filenades.gr  δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει το δικαίωμά των επισκεπτών / χρηστών για προστασία του απορρήτου της σύνδεσής τους και έχει δημιουργήσει αυτή τη δήλωση προστασίας απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων για να καταδείξει την ακλόνητη δέσμευσή του. Η πολιτική και οι πρακτικές προστασίας του απορρήτου περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Το filenades.gr δεν συλλέγει, δεν διατηρεί, δεν αποθηκεύει, δεν διαβιβάζει και γενικότερα δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Το filenades.gr  κατά την εγγραφή τού χρήστη - μέλους του δεν ζητά προσωπικά στοιχεία, η δε εγγραφή γίνεται με την χρήση ψευδώνυμου (username) που αποτελεί την ονομασία του χρήστη - μέλους κατά την επίσκεψη των σελίδων και χρήση των υπηρεσιών του filenades.gr , ενώ απαγορεύει βάση των όρων χρήσης του, ο χρήστης - μέλος ν’ αποκαλύψει δημόσια την ταυτότητά του. Οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν τους χρήστες - μέλη του filenades.gr  (ακόμα και τυχόν φωτογραφίες), τίθενται από τους ιδίους , αποσύρονται δε ελεύθερα από αυτούς όποια στιγμή τυχόν το θελήσουν και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Το filenades.gr  απαγορεύει στους χρήστες - μέλη του να εισάγουν στις σελίδες του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και προτρέπει να περιορίζονται στην καταγραφή και ανταλλαγή μόνο τόσων στοιχείων, όσων είναι απολύτως απαραίτητα για την μεταξύ τους επικοινωνία.

 

Το filenades.gr  δεν ευθύνεται για τη συλλογή και τους όρους χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την τήρηση ή μη των διατάξεων του Ν. 2472/1997 μετά των τροποποιήσεων αυτού,  περί προστασίας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από φορείς που διαφημίζονται ή εμπορεύονται αγαθά και υπηρεσίες μέσω των σελίδων του, ούτε από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με τους οποίους οι ανωτέρω συνεργάζονται για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών.

 

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το filenades.gr  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του filenades.gr  στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

 

Προστασία ανηλίκων

 

Το filenades.gr προσπαθεί, όσο αυτό είναι εφικτό, να προστατεύει τους χρήστες / μέλη του, πολύ περισσότερο δε τους ανηλίκους, κατά την επίσκεψή τους στις σελίδες του. Ωστόσο, λόγω της συχνότατης χρήσης του Διαδικτύου από ανηλίκους και μολονότι έχουν ληφθεί τα κατά το δυνατόν προσήκοντα μέτρα για την προστασία τους, εφιστά την προσοχή των γονέων, τους οποίους και προειδοποιεί, παροτρύνει και συμβουλεύει να φροντίζουν ώστε τα ανήλικα τέκνα τους να μην έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και δη στον ιστότοπο του filenades.gr χωρίς την απαιτούμενη καθοδήγηση και επίβλεψη.

 

Η  παρούσα διαδικτυακή πύλη  δεν είναι σχεδιασμένη να απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών, ενώ για ανήλικους ηλικίας 13-18 ετών απαιτείται η συγκατάθεση του γονέα, η οποία και εικάζεται δεδομένη σε περίπτωση εισόδου και εγγραφής των ανωτέρω ανηλίκων. Εάν ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως εγγραφούν και επισκεφτούν το chat ή σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το filenades.gr δεν φέρει κάποια ευθύνη. Σε περίπτωση εισόδου και εγγραφής χρηστών κάτω των 13 ετών υπάρχει δέσμευση από τον συγκεκριμένο ιστότοπο για την προστασία αυτών με την μη συλλογή και μη αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων τους. Σε κάθε περίπτωση, για τυχόν επίσκεψη και χρήση του filenades.gr  από παιδιά κάτω των 13 ετών την πλήρη ευθύνη έχουν οι έχοντες την επιμέλεια αυτών.

 

Τα μόνα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το site filenades.gr  είναι τα ακόλουθα:

 

Διευθύνσεις IP

 

H διεύθυνση IP (π.χ. 194.281.217.9) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο filenades.gr . Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του filenades.gr  (server, data base, δικτύου κ.α ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες (δεν είναι προσωπικά προσδιορίσιμες) και περιέχουν τα domain names και/ή τις I.P δύναται όμως να παραδοθούν στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές , εφόσον ζητηθεί, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν τους νόμους του κράτους.

 

Cookies

 

Το site filenades.gr  μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

 

Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του site, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του site filenades.gr  είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους διαφημιστικούς. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημα του επισκέπτη / χρήστη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο.

 

Ο επισκέπτης / χρήστης του site filenades.gr  μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του site filenades.gr  δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

Προσωπικές Πληροφορίες

 

Το filenades.gr  δε ζητάει καμία προσωπική πληροφορία, ούτε συλλέγει πληροφορίες που ταυτοποιούν προσωπικά ή επιτρέπουν την προσωπική επικοινωνία με τους επισκέπτες / χρήστες του . Καθώς το site του filenades.gr  δε συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, δε μοιράζεται καμία τέτοια με τρίτα μέρη, ούτε μπορεί να χρησιμοποιήσει προσωπικές πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό. Οι χρήστες του filenades.gr  δε θα πρέπει να εισάγουν ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα, παρά μόνο τα στοιχεία που τους ζητούνται από τα αντίστοιχα πεδία καταχώρησης του προφίλ τους.

 

Στοιχεία μελών

 

Το filenades.gr  στα πλαίσια της διατήρησης της ανωνυμίας των μελών του δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που δημοσιεύουν οι χρήστες / μέλη για τον εαυτό τους στις σελίδες & υπηρεσίες του. Το filenades.gr  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη ή / και παραβίαση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων ή / και παραπλανητικές δηλώσεις. Εάν το filenades.gr  λάβει ειδοποίηση ότι οποιαδήποτε πληροφορία που αναρτάται / δημοσιεύεται στις σελίδες / υπηρεσίες αυτές παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή τόσο της πληροφορίας όσο και του αποστολέα της. Ταυτόχρονα το filenades.gr  διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει όσες πληροφορίες διατηρεί σύμφωνα με τον παρόν στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν τους νόμους του κράτους.

 

Συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (online) Chat-rooms

 

Το filenades.gr δεν διατηρεί μόνιμο αρχείο με το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσονται δημοσίως ή ιδιωτικά από και προς τους χρήστες / μέλη μέσω των υπηρεσιών συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο. Το  filenades.gr  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια που οι χρήστες / μέλη αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οι χρήστες / μέλη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές με δική τους ευθύνη.

 

Ηλεκτρονικά μηνύματα

 

Το filenades.gr  δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσονται από και προς τους χρήστες / μέλη  μέσω των παρεχομένων από το filenades.gr  υπηρεσιών. Το filenades.gr  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια που οι χρήστες / μέλη αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οι χρήστες / μέλη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές με δική τους ευθύνη.

 

Εάν το filenades.gr  λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου ηλεκτρονικού μηνύματος είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή / και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή / και του χρήστη / μέλους που προέβη στη αποστολή τους.

 

Δημόσιες συζητήσεις (Forums / Bulletin Boards) - Ομάδες ενδιαφέροντος (Clubs)

 

Το filenades.gr  δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες/μέλη στις σελίδες του. Οι χρήστες/μέλη επισκέπτονται τις σελίδες δημοσίων συζητήσεων ή ομάδων ενδιαφερόντων με δική τους ευθύνη. Εάν το filenades.gr  λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις σελίδες του, θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή/και του χρήστη/μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες/μέλη να αναρτούν/δημοσιεύουν στις σελίδες του συγκεκριμένου ιστότοπου. Επίσης, το filenades.gr  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για πιθανά σχόλια που οι χρήστες / μέλη δημοσιεύουν στις σελίδες του με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του. Σε περίπτωση που το filenades.gr  λάβει ειδοποίηση ότι κάποιο / κάποια σχόλια θίγουν τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε άμεση διαγραφή τόσο των σχολίων όσο ή/και του χρήστη / μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση.

 

Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

 

Το filenades.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα πληροφοριακού, ενημερωτικού, ή διαφημιστικού χαρακτήρα μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας που παρέχει προς τους επισκέπτες / χρήστες / μέλη του.

Τα στοιχεία του κάθε επισκέπτη / χρήστη / μέλους του site filenades.gr  που εγγράφεται στην υπηρεσία των Ενημερωτικών Δελτίων (NewsLewtter) είναι εμπιστευτικά και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Οποιοσδήποτε επισκέπτης / χρήστης / μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με το filenades.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικών του στοιχείων, την διόρθωση αυτών ή την διαγραφή τους.

 

Έρευνες - Ψηφοφορίες

 

Για τη συμμετοχή του επισκέπτη / χρήστη / μέλους σε έρευνες η ψηφοφορίες που διενεργούνται από το filenades.gr δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη / χρήστη / μέλους καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε διάφορα θέματα.

Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του filenades.gr.

 

Εξωτερικές Συνδέσεις (Links - "Δεσμοί προς άλλους ιστότοπους")

 

Το site του filenades.gr  περιέχει συνδέσεις σε άλλα εξωτερικά sites. Το filenades.gr  δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των sites και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται για την ορθότητά τους, την ποιότητα ή την εγκυρότητα αυτών, ούτε και συμφωνεί ή αποδέχεται μέρος αυτών. Το filenades.gr απλά παραθέτει τις συνδέσεις αυτές για ενημερωτικούς ή ψυχαγωγικούς λόγους και μόνο. Ομοίως, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των ανωτέρω sites, οι οποίοι ακολουθούνται, ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί κατά ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων web sites.

 

Διαφημιζόμενοι

 

Οι διαφημίσεις στο site του filenades.gr  προέρχονται από εξωτερικές εταιρίες και μπορούν να περιέχουν cookies. Αν και χρησιμοποιούνται cookies και σε άλλα τμήματα του web site, τα cookies που παραλαμβάνονται μαζί με κάποιες διαφημίσεις, συλλέγονται από τις διαφημιστικές εταιρίες και το filenades.gr  δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

 

Στοιχεία πιστωτικής κάρτας

 

Στην περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης ή διαφημιζόμενος του filenades.gr  χρησιμοποιήσει Πιστωτική Κάρτα για την εξόφληση υπηρεσιών του filenades.gr, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας καθώς και το ονοματεπώνυμο του δεν αρχειοθετούνται από το filenades.gr  και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. To filenades.gr δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοοικονομικούς οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας. Το filenades.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη για την εξόφληση υπηρεσιών του filenades.gr.

Διόρθωση ή/και διαγραφή πληροφοριών μέλους

 

Το filenades.gr  δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη του να διαγράψουν πληροφορίες που συνοδεύουν το ψευδώνυμο τους, καθώς και να διορθώσουν ή  και να ενημερώσουν τις πληροφορίες αυτές. Επίσης έχουν την δυνατότητα να διαγράψουν το ψευδώνυμο τους ανά πάσα χρονική στιγμή, με αντίστοιχη αίτηση στους διαχειριστές του site. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η ειδική περίπτωση στην οποία οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν τεκμήρια, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί νομική δίωξη από τρίτους ή από το ίδιο το filenades.gr.

 

Επικοινωνία με το filenades.gr

 

Αν έχετε απορίες για αυτή τη δήλωση προστασίας απορρήτου, τις πρακτικές αυτού του site ή τις σχέσεις σας με το filenades.gr, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του filenades.gr